1982 Ellen Key och Tolfterna

(11 sidor) Tolfterna var samtalsgrupper där borgerliga och arbetande kvinnor skulle bjudas in till samkväm med föredrag, diskussioner och underhållning. Ellen Key startade upp dessa tillsammans med bl. a. Amalia Fahlstedt .År 1892 var första mötet och 1964 avslutades Tolfterna.