1983 Ellen Key och Selma Lagerlöf

(14 sidor) Dessa kvinnliga giganter i sekelskiftes Sverige (1900 tal) träffades i offentliga sammanhang, t.ex.i samfundet De Nio och Bonniers, men de blev aldrig nära vänner. Glimtar från deras parallella liv på olika arenor.