2005 Ellen Keys Goethebild

Beskrivning

Ellen Keys Goethebild av Elisabeth Auer, årsskrift 2005
EK beundrare Goethe oerhört. Det gäller hans texter, men hon intresserade sig också för hans liv och hans person. Hon läste redan som 10-åring hans Hermann und Dorothea, att hon hade tyska barnflickor bidrog till att hon behärskade tyska språket. Under hela sitt liv återkom hon till Goethe.