1985 Birgitta som andlig makt

(19 sidor)
Föredrag av Ellen Key den 7 oktober 1916.
Ellen Keys tal skildrar Birgittas avsked från hembygden, hennes liv och plikter som husfru och betydelsen av hennes rötter samt den stora andliga makt hon bar på.