2014 Från upplevelse till tanke 4

Liv och verk förenas i Barnets århundrande Nr 4 i miniserie Från Upplevelse till tanke. Ellen Keys mest kända verk Barnets århundrade ges här en idéhistorisk tolkande analys. Barnens rätt i samhället ”barns och ungas rätt att få vara medmänniska i en human värld”.