1990 Några röster om Ellen Key

Rösterna tillhör ögonvittnen som träffat Ellen Key. De berättar kort om mötet med henne på Rossanderska kursen, som lärarinna och som modig talare.