2003 Ord av Ellen Key

Ord av Ellen Key av Solveig Ek och Ingegärd Lindaräng årsskrift 2003
Skribenterna har samlat ord av EK som speglar hennes tankar om barnet, hemmet och kvinnan. EK menar att i tystnaden får människan möjlighet att upptäcka sina drömmar. Här finns också tankar om bildning, livet och kärleken.