2007 Högläsning på Strand

Högläsning på Strand av Anders Fahlbeck, årsskrift 2007
På Strand var högläsning rutin särskilt under den mörka årstiden. Ellen Key hade ett omfattande biliotek, på Kungliga Biblioteket i Stockholm finns en lista över de böcker som lästes från 1914. Det är Malin Blomsterberg som sammanställt den.