1973 Personliga minnen av Strands härskarinna

(7 sidor) En kärleksfull beskrivning av Ellen Key från en författarkollega.