2020 ”Så klok hon var”

Har Ellen Key något att säga oss idag?
Med den öppna frågan började vi hösten 2015 lägga ut citat från hennes texter på Facebook. Skulle någon lägga märke till dem? Eller skulle Ellen Key Säger bara försvinna i floden av inlägg? När vi ser tillbaka kan vi svara med ett rungande ja. Hennes ord når fram genom bruset.

”Så klokt. Så sant.” Väldigt ofta dyker de kommentarerna upp.
Citaten i den här skriften är de Ellen Key sägers följare uppskattat allra mest. De handlar om barns rättigheter, bildning, skönhet och vårt behov av stillhet och är hämtade ur texter från hela hennes liv, även de opublicerade Tankeböckerna hon skrev som tonåring. För den som inte är bekant med Ellen Key kan citaten vara en ingång till hennes tankevärld.