2017 Tolfternas samkväm för kvinnor

Ellen Key  testamenterade sitt hus till Stiftelsen ”Strands vilohem för arbetande kvinnor” . Hon älskade sitt Strand och ville dela med sig till de kvinnor som bland annat varit med i samtalsgrupper som kallades Tolfterna. Skriften berättar om dessa intressanta kvinnor.