1991 Skuggor över Strand

Brevväxlingen sker mellan Ellen Keys syskon i oron över att Ellen tänker ge sig ut på resa till Danmark 1925, vid 75 års ålder.