2019 Ellen Key i tiden

Ellen Key-sällskapet firar i år 50-årsjubileum. Med anledning av detta ägnar vi årsskriften 2019 att i ord och bild presentera sällskapet. Med skriften vill vi ge glimtar från grundandet för femtio år sedan och verksamheten under de gånga åren. Genom att presentera Ellen Keys tankar och idéer hoppas vi väcka nyfikenhet och inspirera till vidare läsning om och av Ellen Key. Ständigt aktuell är hon än idag med sina synpunkter om de flesta samhällsfrågorna.