1992 Ellen Key om Strand

Ellen Key berättar detaljrikt om hur hon planerade Strand, om hunden Wild, ”vars namn ej alls anger hans väsen utan även hör till minnena”, om blommorna och om vilohemmet hon tänker instifta.