1995 Gäst hos Sibyllan

Med utgångspunkt från Strands gästbok presenterar författaren några gäster och deras besök på Strand 1919.