1996 Axplock ur Ellen Keys gästbok

Författaren gör ett urval ur Ellen Keys flitigt använda gästbok. Kommentar av värdinnan själv: ”socialister, liberala, konservativa,kungliga mötas på denna sida”.