1998 Ellen Key Strand – Axel Munthe Villa San Michele

Författaren beskriver en rad möten med berömdheter under Ellen Keys Italienresa 1900-1901. Han söker också paralleller mellan Munthes San Michele och Strand.