2011 Ellen Keys brevväxling med Sibilla Aleramo

Sibylla Aleramo var italiensk författare till boken Una donna (En kvinna).Det är en självbiografisk roman om kvinnans ställning i Italien. Ellen Key ombads att ge synpunkter på denna och detta startade en brevväxling mellan dessa kvinnor.