Ellen Keys kvinnliga nätverk

 Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.  Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist. Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet. Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare,...

Rösträtten

Ellen Key i talarstolen i mitten Ellen Keys betydelse för 1900-talets kvinnliga rösträtt och liberalare syn på barnuppfostran kan i alla händelser knappast överskattas. Med patos och stor framställningskonst ägnade hon sig under flera decennier åt att skriva...