Årsmöte 2020 trots allt

Trots allt så fick vi till ett årsmöte utanför Hästholmens Bygdegård lördagen den 27 juni. Längst till vänster ses Michael Cornell, mötesordförande, Ann-Mari Tormalm, mötessekreterare och längst till vänster Kerstin Strand, ordförande för Ellen Key-sällskapet. Vi var...

Alla aktiviteter under 2020 inställda pga av corona

Årsmötet den 28 maj inställt pga av corona Även kulturkvällen den 16 juli på Strand är inställd pga corona, detsamma gäller programmen i augusti, tyvärr. Kulturkvällar på Strand kl 19 Till Kulturkvällarna på Strand måste du anmäla dig i förväg p g a begränsat utrymme....

Ellen Keys kvinnliga nätverk

 Gerda Bergh 1864-1919 Tillhörde den sk Juntan.  Anna Charlotta Leffler 1849-1892 Författare, dramatiker och journalist. Anna Hierta Retzius 1841-1924  Arbetade för kvinnlig rösträtt. Pappan startade Aftonbladet. Amanda Fahlstedt 1853-1923  Lärare,...

Rösträtten

Ellen Key i talarstolen i mitten Ellen Keys betydelse för 1900-talets kvinnliga rösträtt och liberalare syn på barnuppfostran kan i alla händelser knappast överskattas. Med patos och stor framställningskonst ägnade hon sig under flera decennier åt att skriva...